» เทวสถานปรางค์แขก

เทวสถานปรางค์แขก

          ลองไปยืนอยู่ด้านหน้าเทวสถานปรางค์แขกแล้วจินตนาการดูว่าสมัยก่อนตอนที่พระปรางค์องค์นี้ได้รับการสร้างใหม่เอี่ยมอ่อง พื้นที่แถวนี้จะเป็นเช่นไร? นึกไม่ออกล่ะสิ... ก็นะ ปัจจุบันเทวสถานปรางค์แขกคือซากพระปรางค์ซึ่งตั้งตระหง่านท้าแดดท้าฝนบนเกาะกลางถนนล้อมรอบด้วยชุมชน ตลาด และรถราสารพัดขวักไขว่! ถึงอย่างไรนั่นไม่อาจลบความจริงที่ว่าพระปรางค์องค์นี้เป็นองค์เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดลพบุรี กรมศิลปากรสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 1,500 – 1,600 ตามศิลปะเขมรแบบพะโค เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พระปรางค์ดั้งเดิมก่ออิฐแต่ไม่มีการสอปูนและเชื่อว่าคงพังทลายลงมา กระทั่งมีการบูรณะใหม่ทั้งองค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจนมีลักษณะใกล้เคียงกับที่เป็นอยู่ในตอนนี้

          : อยู่บนเกาะกลางสี่แยกถนนวิชาเยนทร์กับถนนสุระสงคราม ห่างจากพระนารายณ์ราชนิเวศน์ 300 เมตร ไม่กำหนดเวลาเปิด-ปิด และไม่มีค่าเข้าชมอา พฤ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
วันนี้ 947 คน
เมื่อวานนี้ 1,042 คน
เดือนนี้ 24,757 คน
ปีนี้ 195,306 คน
ทั้งหมด 593,247 คน