» ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี

วังนารายณ์คู่บ้าน  ศาลพระกาฬคู่เมือง  ปรางค์สามยอดลือเลื่อง  เมืองแห่งดินสอพอง

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง  แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

 

 

ตราประจำจังหวัดลพบุรี

รูปพระนารายณ์ประทับบนพระปรางค์สามยอด

หมายถึง  การระลึกถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชผู้สร้างเมืองลพบุรีขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2208

และสร้างความเจริญให้กับแผ่นดินลพบุรีนับเอนกอนันต์  ส่วนพระปรางค์สามยอดเป็นโบราณสถาน

ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลพบุรี

       

 

 ดอกไม้ประจำจังหวัดลพบุรี

ดอกพิกุล

 

 

เพลงประจำจังหวัดลพบุรี

                                                                              ลพบุรีแดนทองของไทย            เมืองละโว้ใคร ๆ ก็รู้

                                                            ประวัติศาสตร์จารึกตรึกตรองดู                      โบราณสถานยังอยู่นามกระจาย

                                                            สมเด็จพระนารายณ์มหาราช                         ท่านเปรื่องปราชญ์เชิงกวีเหลือหลาย

                                                            ปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ วังนารายณ์         ท่ากระยางมากมายดินสอพอง

                                                                             ** สาวงามบ้านหมี่ศรีสวัสดิ์        งามเด่นชัดอ่างซับเหล็กไม่มีสอง

                                                           ทั้งน้ำตกวังก้านเหลืองน้ำเนืองนอง                 แผ่นดินทองของไทยคือลพบุรี

                                                           ขอเชิญชวนให้ไทยทุกคน                            ได้ไปยลทิวทัศน์จะสุขศรี

                                                           ชมอดีตเมืองละโว้โอ้ธานี                             เมืองลพบุรีรับรองลืมไม่ลง

(**ซ้ำ)

 

 อา พฤ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
วันนี้ 3,091 คน
เมื่อวานนี้ 4,221 คน
เดือนนี้ 3,091 คน
ปีนี้ 718,591 คน
ทั้งหมด 5,179,276 คน