» พระปรางสามยอด (1)

     สัญลักษณ์ของลพบุรี และเป็นสัญลักษณ์ของศิลปะขอมหรือบายนที่แผ่อิทธิพลในเขตภาคกลางของไทยเราด้วย ถ้ามาเมืองลพบุรีแล้วไม่มีภาพโพสท่าเก๋ๆ ว่ามาเที่ยวพระปรางค์สามยอดก็เหมือนมาไม่ถึงลพบุรีนะเอ้อ... สันนิษฐานว่าปราสาทเขมรโบราณแห่งนี้สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอม ราวปี พ.ศ. 1700-1,800 เพื่อเป็นศูนย์กลางศาสนาพุทธนิกายวัชรยานในเมืองละโว้ ก่อนผ่านการบูรณะต่อเติมส่วนที่เป็นวิหารสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา และดัดแปลงเป็นพุทธสถานนิกายเถรวาทแบบบ้านเรา โบราณวัตถุต่างๆ ที่พบภายในพระปรางค์ได้รับการเก็บรักษาภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินารายณ์ราชนิเวศน์อา พฤ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
วันนี้ 2,768 คน
เมื่อวานนี้ 4,136 คน
เดือนนี้ 78,780 คน
ปีนี้ 545,040 คน
ทั้งหมด 5,005,725 คน