» พระปรางสามยอด (1)

     สัญลักษณ์ของลพบุรี และเป็นสัญลักษณ์ของศิลปะขอมหรือบายนที่แผ่อิทธิพลในเขตภาคกลางของไทยเราด้วย ถ้ามาเมืองลพบุรีแล้วไม่มีภาพโพสท่าเก๋ๆ ว่ามาเที่ยวพระปรางค์สามยอดก็เหมือนมาไม่ถึงลพบุรีนะเอ้อ... สันนิษฐานว่าปราสาทเขมรโบราณแห่งนี้สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอม ราวปี พ.ศ. 1700-1,800 เพื่อเป็นศูนย์กลางศาสนาพุทธนิกายวัชรยานในเมืองละโว้ ก่อนผ่านการบูรณะต่อเติมส่วนที่เป็นวิหารสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา และดัดแปลงเป็นพุทธสถานนิกายเถรวาทแบบบ้านเรา โบราณวัตถุต่างๆ ที่พบภายในพระปรางค์ได้รับการเก็บรักษาภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินารายณ์ราชนิเวศน์อา พฤ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
วันนี้ 730 คน
เมื่อวานนี้ 742 คน
เดือนนี้ 18,282 คน
ปีนี้ 44,895 คน
ทั้งหมด 442,836 คน