» ผู้บริหารจังหวัดลพบุรี

นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

 

                                                                 
 นายผดุงศักดิ์  หาญปรีชาสวัสดิ์                                                             นายวีระชัย  นาคมาศ
       รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี                                                          รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

 

 อา พฤ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
วันนี้ 1,965 คน
เมื่อวานนี้ 3,987 คน
เดือนนี้ 123,773 คน
ปีนี้ 903,659 คน
ทั้งหมด 1,800,821 คน