» ท่าหลวง-ชัยบาดาล-ลำสนธิ และพัฒนานิคมฝั่งตะวันออก ท่องผืนป่า สำราญธรรมชาติ และแหล่งเมืองโบราณ

ท่าหลวง-ชัยบาดาล-ลำสนธิ และพัฒนานิคมฝั่งตะวันออก

ท่องผืนป่า สำราญธรรมชาติ และแหล่งเมืองโบราณ

          ฝั่งตะวันออกของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หรือแม่น้ำป่าสัก เป็นพื้นที่เขตรอยต่อกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมา และชัยภูมิ เป็นที่ตั้งของสามอำเภอหลักคือชัยบาดาล ท่าหลวง และลำสนธิ กับส่วนหนึ่งของอำเภอพัฒนานิคม ซึ่งในอดีตล้วนเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยผืนป่า ก่อนมีการจัดสรรถากถางตั้งชุมชนและแปรสภาพเป็นพื้นที่เกษตรกรรม แต่ถึงอย่างไรหากจะพูดถึงป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ ต้องเป็นบริเวณนี้แหละที่โดดเด่นที่สุดของลพบุรี

          ที่อำเภอลำสนธิคือที่ตั้งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งเดียวในภาคกลางคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ขณะเดียวกันยังมีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ กับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และสวนรุกขชาติวังก้านเหลือง ที่อำเภอชัยบาดาล ซึ่งทั้งหมดอยู่ในหน้าที่ดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นอกจากนั้นที่อำเภอท่าหลวง ยังมีป่าจำปีสิรินธร ป่าของพืชเฉพาะถิ่นซึ่งมีเพียงแห่งเดียวโลก ทั้งหมดคือเครื่องยืนยันความสำคัญของป่าฝั่งตะวันออกแม่น้ำป่าสักเป็นอย่างดี

          นอกจากนี้ ในพื้นที่นี้ยังโดดเด่นเรื่องการค้นพบเมืองโบราณ เป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีการค้นพบโครงกระดูก โบราณวัตถุ อายุ 2,000 – 3,000 ปีหลายแห่ง ซึ่งมีคุณค่าอย่างมหาศาลในแง่ของโบราณคดี

          ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่าหลวงแต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของชัยบาดาล แต่เพราะพื้นที่ชัยบาดาลกว้างมากจึงดูแลไม่ทั่วถึง แยก 6 ตำบลกลายเป็นอำเภอท่าหลวง ปัจจุบันมี 6 ตำบลเช่นเดิม 45 หมู่บ้าน เช่นเดียวกับอำเภอลำสนธิที่แยกมาจากชัยบาดาล มี 6 ตำบล 49 หมู่บ้าน ขณะที่อำเภอชัยบาดาลปัจจุบันมี 17 ตำบล 136 หมู่บ้าน ยังคงสถานะอำเภอใหญ่ที่สุดของลพบุรี (รวมทั้งใหญ่กว่าอีก 7 จังหวัดในประเทศไทย) โดยช่วงราว 10 ปีที่ผ่านมา มีการพยายามขอจัดตั้งจังหวัดใหม่ในชื่อจังหวัดพระนารายณ์ ให้อำเภอชัยบาดาลเป็นอำเภอเมือง มีอำเภอลำสนธิ อำเภอท่าหลวง อำเภอสระโบสถ์ และอำเภอโคกเจริญ ร่วมด้วย แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ

          ด้วยความกว้างขวางของพื้นที่สามอำเภอ รวมทั้งอำเภอพัฒนานิคมฝั่งตะวันออกของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ การท่องเที่ยวจึงควรเผื่อเวลาไว้สักหน่อยเพราะใช้เวลาพอสมควรในการเดินทาง และกิจกรรมอะไรก็ตามแต่เมื่อขึ้นชื่อว่าเกี่ยวกับป่าไม้ย่อมยิ่งต้องใช้เวลาเป็นธรรมดา

          ให้เวลากับที่นี่สักนิด แล้วคุณจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น...อา พฤ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
วันนี้ 181 คน
เมื่อวานนี้ 2,821 คน
เดือนนี้ 80,230 คน
ปีนี้ 716,697 คน
ทั้งหมด 1,613,859 คน